Rena luften för dina växter som renar för dig

Växter renar luften för oss människor och vi bör göra det samma för dem. De flesta växter trivs bäst i lite fuktigare luft och gärna lite varmare samt att de ska få tillgång till mycket solljus. Hur ska du då tänka för att få dina växter att trivas?

Alla växter behöver framförallt kärlek för att kunna trivas hemma hos dig. Men det finns även en hel del i inomhusmiljö du kan tänka på för att dina växter ska kunna frodas. Bland annat bör luften vara rätt temperatur och ha rätt luftfuktighet. Detta kan du bland annat styra enkelt med en Panasonic luftvärmepump från Luftia.se.

Sköt om dina växter

växtNär du skaffar nya växter behöver du första och främst ta reda hur mycket vatten dina krukväxter ska ha. Vattnar du för mycket kan plantan drunkna och dö. Lyft upp krukan innan du vattnar den, är den tung kan du oftast vänta några dagar till innan du vattnar. Placera även växterna där de trivs bäst. Vill de ha en mörkare plats eller vill de stå i fönstret och få så mycket ljus som möjligt.

Växterna rena din luft

Om du tar hand om dina växter så kommer de ta hand om dig. Vissa växter kan faktiskt till och med rena bort gifter som finns i vår luft. Vilka växter ska du då ha för att få bästa miljön i ditt hem? En vildvuxen växt som passar utmärkt i hemmet är ormbunke. Denna växt renar luften från toluen och yxlen som till exempel kontorselektronik avger. Har du ett nytt hus ska du sätta in den klassiska växten svärmorstunga. Denna tar upp giftiga ämnen som flamskyddsmedel ur luften som ofta förekommer i nya hus och nytillverkade möbler. Det är med andra ord värt att satsa på bra växter!